کتاب های مدیریت

کتاب بایسته های اخلاقی مدیران با تاکید بر سازمان های آموزشی
کتاب رهبری و مدیریت نوین در سازمان یادگیرنده
کتاب نظریه ها و تِِئوری های مدیریت

کتاب نظریه ها و تِِئوری های مدیریت

..

117,000 تومان 130,000 تومان

کتاب راهنمای جامع مدیریت زمان

کتاب راهنمای جامع مدیریت زمان

..

108,000 تومان 120,000 تومان

کتاب مدیریت بحران (شناخت، اهداف، راهکارها)
کتاب نگاهی اجمالی به مدیریت

کتاب نگاهی اجمالی به مدیریت

طلائی ترین ویژگی های یک مدیر موفق مدیریت به فرایند بکارگیری کارآمد و اثر بخش منابع مادی و انسان..

60,000 تومان

کتاب تصمیم گیری کلید مدیریت اسلامی
کتاب تعارض و مدیریت تعارض در اندیشه اسلامی و غرب
کتاب اصول و تئوری های مدیریت (رهیافتی فلسفی)

کتاب اصول و تئوری های مدیریت (رهیافتی فلسفی)

قدمت مدیریت به اوایل قرن نوزدهم (1930م) بر می گرددیعنی زمانی که نظریه های مدیریت و سازمان پا به عرصه..

70,000 تومان 100,000 تومان

کتاب روزنامه نگاری عملی پژوهشی در مدیریت رسانه
کتاب توسعه مدیریت دانش برپایه فرهنگ سازمان
کتاب اصول عدالت سازمانی در اسلام

کتاب اصول عدالت سازمانی در اسلام

یکی از آرزوهای  همه انسان ها از دیر باز تا کنون اجرای این مفهوم در جامعه بوده است و مکاتب گوناگون را..

18,000 تومان 20,000 تومان

نمایش 1 تا 13 از 13 (1 صفحه)